lunes, 12 de octubre de 2015

Benvinguts al blog de L'AMPA de l'escola Matilde Orduña

Esperem la vostra participació!
Entre tots i totes fem l'AMPA!!


L'AMPA funciona gràcies a molta gent, entre les quals estan les persones que assumeixen voluntàriament responsabilitats a las diferents comissions de treball i la renovació ès necessària per enriquir la nostra tasca i garantir la representativitat de totes les famílies. Animen a tothom, però en especial a les noves famílies que s'han incorporat enguany com a socis de l'AMPA, a participar-hi i a implicar-s'hi, segons la disponibilitat de cadascun.

CONTACTE
La vostra participació es molt important !
HORARI D’ATENCIÓ DESPATX AMPA
Dimecres de 15:30-17:00 p.m (en el teatre de l'escola)
Si voleu posar-vos en contacte amb l’AMPA per qualsevol cosa només heu d’enviar un correu  ampamatildeorduna@gmail.com  i ens posarem en contacte tant aviat com sigui possible.
 

Composició de la Junta (curs 2016-2017)
President : Chelo Barba (5)
Secretària:Montse Gallego (3º)
Vice-Secretària: Alba Hérnandez (P4)
Tresorer:  Tanni Martínez Reyes (3º)
Vocals:
Rafael Pérez Postigo (6º)
David Gallego Sánchez (P5)
Jenifer Jiménez Barranquero (P5)
Mercé Urrós (4º)
Carina Singer (5º)
Silvia Canalda (6º)
Susana Salgado (2º )miércoles, 9 de septiembre de 2015

Curso 2015-2016

¡ S'apropa el final de curs!


Ja estem a l’última etapa del curs. Després d’aquest llarg curs, ens esperen unes llargues vacances de dos mesos i mig. Alguns dels alumnes  hauran de seguir amb l’educació infantil, altres comencaran la primaria i als alumnes de sisè  deixaran el centre per a poder anar a l'Institut.
Però ara ja quasi hem acabat i podrem descansar de l’estudi uns mesos en els quals hem d’intentar passar-ho com millor possible, tot i que alguns de nosaltres haurem de seguir estudiant. Però al setembre, un altre cop a començar, si és que volem seguir estudiant i a esforçar-nos encara més que al curs anterior.
Ara els alumnes  faran el viatge de  colònies , després, el sopar de pares i mares , la festa de final de curs i després de això… 

FINS AL SETEMBRE!!!¡ Celebrem Sant Jordi !

TENS LLIBRES QUE NO USES O NO NECESSITES ?
Preparem la Diada de Sant Jordi 2016, i volem que formis part d'aquest projecte.Per aixó, us conviden a que porteu tots aquells llibres que ja no aneu a llegir i li donarem una nova oprtunitat com venda de segona mà, a l'estand que col.locarem els dies dijous 21 i divendres 22 d'abril a l'entrada del col.legi.
Els beneficis seran destinats per recaptar fons per l'AMPA.
Recollida de llibres des de l'1 al 16 d'abril. Pots deixar-los en consergeria (Sr.Carlos)
Jornades de portes obertes a l'escola

El CEIP "Matilde Orduña"  organitza jornades de portes obertes per donar a conèixer el centre a les famílies interessades en la preinscripció per al proper curs 2016-2017.

Es tracta de fer un recorregut pels nostres espais i equipaments però també perquè podeu conèixer qui som, com treballem i quin és el nostre projecte educatiu.

Dies i horaris de les portes obertes

Dijous, 17 de març a les 09:15 H.
Dimarts 29 de marc a les 15:15 H.

És nadal a l’escola  !!!

A l'Escola l'ambient de Nadal ja es respira fa dies amb moltes activitats que compartim amb tots vosaltres.
Durant els dies previs a les vacances de Nadal, a l'escola es viu un ambient especial i diferent per totes les activitats que celebrem.
És possible gaudir de la decoració del teatre, del menjador, i tenir un bonic records d'aquestes dates tan especials amb les sessiones de fotografies nadalenques organitzades per l' AMPA amb el suport dels professionals de 2nphoto . A més, enguany , com a novetat , es farà una degustació de rebosteria àrab conjuntament amb els torrons i mantegades que es reparteixen el dia del concert de Nadal.

Les agrupem i compartim amb tots vosaltres.RESUMEN DE L'ASSEMBLEA GENERAL  NOVIEMBRE DE 2015

Convocatoria 

AL TEATRE DE L’ESCOLA

DILLUNS 16 DE NOVEMBRE A LES 16: 30h

Què fem amb els nens per poder-hi assistiri que estiguin ben cuidats ?LUDOTECA GRATIS DES DE 16:30h

ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda al curs 2015- 2016
2. Presentació del balanç econòmic del curs 2014-2015
3. Aprovació pressupost anual curs2015-2016
4. Renovació Junta Directiva
5. Modificació Estatuts
6. Precs i preguntes

 Convocatoria de elecciones a la junta directiva del AMPA

Se convocan las elecciones a la Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres de alumnos del Colegio Matilde Orduña, que tendrá lugar en el transcurso de la Asamblea General convocada para el próximo día 16 de noviembre del 2015 a las 16:30 en el Teatro del colegio. Las elecciones se realizarán de acuerdo con las siguientes reglas, requisitos y procedimiento: 
 • COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva del AMPA se compone de un Presidente, un Tesorero, un Secretario y un número de vocales elegidos por la Asamblea General, (art. 13.1 Capítulo IV La Junta Directiva de los Estatutos Generales del AMPA del Colegio Matilde Orduña).  Se incorpora este año la figura de Vicesecretario, que aunque no esté reflejada en los Estatutos se ha creído oportuno para apoyar el trabajo tanto del Presidente como del Secretario.
Podrán ser miembro de la Junta todos los padres y/o madres de alumnos socios del AMPA, mayores de edad, que estén en pleno uso de los derechos civiles y no hallarse incurso en motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. 
• PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
La presentación de las candidaturas se realizará entre los días 2 y 8 de Noviembre en las oficinas del AMPA. Existe un modelo para descargar en el blog del AMPA. Las candidaturas recibidas estarán expuestas y a disposición de todos los asociados en las oficinas del AMPA hasta el momento de la celebración de la Asamblea General. Los candidatos podrán difundir su candidatura entre los asociados, observando en todo momento el máximo respeto y consideración hacia los otros candidatos. Descarga aquí el impreso: 
• CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES.
Las elecciones se llevarán a cabo por sufragio universal, libre y secreto. A las 16:00 horas del 16 de noviembre se constituirá una mesa electoral que estará formada por el Presidente de la actual Junta Directiva, el Secretario y al menos un vocal, designado por la propia Junta. 
Se podrá delegar el voto en otro asociado. La condición de representante se acreditará por escrito en el que conste la delegación del voto firmado por quien la realice y con indicación de su DNI.  (Se adjunta modelo a la presente convocatoria). 
El 16 de noviembre del 2015 a partir de las 16:00 en el Teatro del colegio habrá una urna en la que se depositarán las papeletas de los votantes, que estarán en ese lugar a disposición de los mismos. 
Para la elección se empleará una papeleta única en la que figurarán los nombres de los candidatos por candidatura. Los electores señalarán con una marca en el lugar correspondiente de la papeleta de la candidatura de su elección. No pudiendo insertar ningún comentario, grafismo ni indicación de ninguna clase en la papeleta bajo sanción de la nulidad del voto. 
Al término de las elecciones, el Presidente de la Asamblea abrirá la urna en presencia de los candidatos y demás asociados que hubieran estado presentes, y el Secretario levantará acta en la que necesariamente se recogerán el número de papeletas entregadas y los votos obtenidos por cada uno de los candidatos.  Serán elegidos como representantes de la Junta Directiva la candidatura que más votos haya conseguido. 
Los resultados se expondrán públicamente al día siguiente de la Asamblea en el tablón de anuncios. En caso de empate  se procederá a una nueva votación. 
En el caso de que no se presenten más de una candidatura se entenderá válidamente constituida la Junta Directiva  con la que integre la candidatura existente.  
En caso de no existir ninguna deberán convocarse nuevas elecciones.         

Barcelona a 30 de octubre de 2015        


La Presidenta del AMPA                                                              La  Secretaria del AMPA   
        Chelo Barba                                                                                                              Carina Singer 
DELEGACIÓN DE VOTO
Por la presente, y ante la imposibilidad de acudir a la convocatoria de Asamblea General del AMPA, prevista para el día …… de ……………………… de .…………, delego mi voto y representación en D./Dña. ………………………………………………………………………………, para que tome las decisiones oportunas en relación a los temas a tratar en el Orden del día de la mencionada Asamblea.
Atentamente,

Fdo.:…………………………….
AMPA CEIP MATILDE ORDUÑA
 

  

¡ Comença la Lliga Escolar !

El dia  17/10/2015 comença la 7a Edició de la Lliga Escolar de Futbol Sala organitzada per l’A.E. Penya Esplugues amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Esplugues. En aquesta setena edició hi participen gairebé totes les escoles d’Esplugues i l’AEPE. Els participants són; l’Escola Isabel de Villena, el CEIP Isidre Martí, el CEIP Lola Anglada, el CEIP Matilde Orduña, el CEIP Can Vidalet, el Highlands School, l’Escola Alemanya de Barcelona, l’Escola Utmar, la Institució La Miranda i l’Associació Esportiva Penya Esplugues.
En aquesta nova edició segueixen existint les 3 categories tradicionals i han augmentat el nombre d’equips. En total comptem amb 12 equips en la categoria prebenjamí, 12 equips benjamins i 7 equips alevins. Això suposa un augment en totes les categories, menys en l’aleví, que es manté amb el mateix número d’equips de l’any passat.
Cada divendres per la tarda es disputaran un total de 15 partits per tots els camps de futbol sala de la ciutat d’Esplugues, que es podran gaudir d’una manera lliure. Aquesta lliga suposa un projecte ambiciós i pioner en el que una lliga pròpia del municipi aconsegueix agrupar al voltant 300 participants en el mateix esport i en un clima de fair play i competició lúdica esportiva.
Activitats extraescolars 

Benvolguts pares i mares:
Com cada any l’Ampa Matilde Orduña presenta la seva oferta D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS per aquest curs 2015-2016.
Ludoteca/acollida funcionarà des del primer dia per aquells que ho necessitin. Com sempre, la realització de l’activitat dependrà d’un mínim d’inscrits per a poder-la dur a terme. La quota de l’activitat s’haurà d’abonar als monitors a la data que indiquin.
Cada alumne haurà d’abonar en concepte de matrícula 20€ a l’Ampa en el moment de la inscripció. Al final del curs, aquest import, serà retornat sempre i quan l’alumne estigui al corrent de pagament.
És imprescindible que tots aquells que realitzin una activitat extraescolar tinguin feta la fulla d’inscripció, la podeu passar a recollir a consergeria o Full dìnscripció extraescolars 

Aquells alumnes que no cumpleixin aquests requisits, quedaràn absents de començar o seguir l’activitat extraescolar.

Us adjuntem quadre amb les activitats extraescolars:

ACTIVITAT
CURS
DIES
OBSERVACIONS
INFANTIL
PRIMÀRIA
BÀSQUET

1º a 6º
DIMARTS I DIJOUS
de 16:30 a 18h.
FÚTBOL SALA

1º a 6º
DILLUNS I DIMECRES
de 16:30 a 18h.
BALL
P3, P4, P5
DIMARTS
de 16:30 a 17,30h.

1º a 6º
DIJOUS
CERÀMICA

1º a 6º
DIMARTS
de 16:30 a 18h.
AULA D’ESTUDI


DE DILLUNS A DIVENDRES
de 16:30 a 17:30h.
LUDOTECA/ACOLLIDA


DE DILLUNS A DIVENDRES
de 8 a 9h o
de 16:30 a 17:30h
PISCINA
 
 3º a 6º
DIMECRES
de 16:30 a 18:30h.


*L’activitat de Fútbol Sala, a part de la quota mensual, s’haurà d’abonar 10€ per fer la fitxa de jugador i poder participar a la lliga els divendres per la tarda.
*Aula d’Estudi el preu dependrà de la quantitat de dies (consultar preus a l’Esplai Pubilla Casas)
*Ludoteca/acollida (consultar preus amb Luis o Ernesto de Pegasus).


¡Bienvenido año escolar 2015-2016!


En este nuevo inicio de clases,reciban un cordial y afectuoso saludo con la esperanza que todas las expectativas propuestas para este año seamos capaces de cumplirlas.

Este curso 2015-2016 es un año especialmente importante para nuestro colegio, ya que es el año en que el CEIP "Matilde Orduña" cumple 40 años al servicio de la educación. Sea pues este un aliciente más para poner el mayor empeño y compromiso en enfrentar los desafíos escolares y por supuesto personales.

Un especial saludo a las nuevas familias que se incorporan a nuestra comunidad, así también como a los nuevos profesores/monitores que nos acompañarán.


Reciban todos un abrazo fraterno y que tengan un excelente año escolar.